30/01/10

Xornada formativa para o profesorado encargado do desenvolvemento dos proxectos de innovación lingüística premiados

Sábado, 30 de Xaneiro de 2010

XORNADA  FORMATIVA  PARA O PROFESORADO ENCARGADO DO DESENVOLVEMENTO DOS PROXECTOS DE INNOVACIÓN LINGÜÍSTICA PREMIADOS.

Lugar: IES As Fontiñas, Santiago de Compostela

PROGRAMA

10:00- 10:20h

Recepción e entrega de material

Apertura da xornada polas autoridades correspondentes

10:20- 11:00h

A dinamización lingüística nos centros de ensino. Estratexias básicas do dinamizador.

Anxo M. Lorenzo Suárez

11:00- 12:00h

Competencia en comunicación lingüística e innovación

Felipe Zayas (Catedrático de Educación secundaria. Profesor de Lingua castelá e Literatura no IES Isabel de Villena, de Valencia)

12:00- 12:30h

Pausa e almorzo

12:30-14:00h

Competencia en comunicación lingüística e competencia dixital

Felipe Zayas (Catedrático de Educación secundaria. Profesor de Lingua castelá e Literatura no IES Isabel de Villena, de Valencia)

16:00- 19:00h

Presentación dos 11 proxectos premiados e das medidas que xa se están levando a cabo en cada un dos centros.

27/01/10

O proxecto «Modelo Burela» interesa en Vigo e incluso en Madrid, La Voz de Galicia

Artigo publicado pola Voz de Galicia (27/01/2010)

O proxecto «Modelo Burela» interesa en Vigo e incluso en Madrid

Vigo interésase polo "Modelo Burela"

Mércores 27 de Xaneiro de 2010

Posta en común do Proxecto de Innovación Lingüística do I.E.S. Perdouro con dúas representantes de Normalización Lingüística do Concello de Vigo. No programa preparado para esta visita que se achega noutro arquivo mostrarémoslles algunhas das actividades xa feitas en anos anteriores e entregarémoslles material tanto audiovisual como escrito do Proxecto. Será o primeiro contacto entre os dous Concellos para compartir.
MÉRCORES, 27 DE XANEIRO DE 2010 - PROGRAMACIÓN  “PROXECTO BERBÉS”

(O nome de “Proxecto Berbés” ocorréusenos porque hai algo que nos une: O MAR. E dase a casualidade de que tanto unha parte do porto de Burela como o de Vigo reciben o nome de Berbés)

10:00-11:15: Visita ao cemiterio parroquial coa presenza do cura párroco Don Ramón Marful e do profesor de Relixión do I.E.S. Perdouro, Antón Niñe.

11:15-11:45: Recepción no I.E.S. Perdouro.

Acto de benvida no que interviremos brevemente Juan Sama (Director do I.E.S.), Marta Souto, a Concelleira de Normalización Lingüística de Burela e a Coordinadora do Proxecto de Innovación Lingüística do I.E.S Perdouro.

Neste acto farémoslles a entrega das diferentes memorias audiovisuais e escritas feitas ao longo destes anos que levamos traballando no Proxecto.

11:45-12:35: Bernardo Penabade exporá a metodoloxía de traballo que se seguiu e que se está a seguir para facer o Proxecto.

12:35- 13:30: Visita á Escola Infantil de Burela, unha das  máis antigas de Galicia e que leva aplicando o Modelo Burela dende os seus inicios, agora feito realidade e dado a coñecer polo noso Proxecto.

14: 00: Recepción no Concello.

14:30- 16:30: Comida no restaurante Miranda onde poderemos entrar no mundo do deseño da man de Xosé Miranda e no mundo audiovisual con Matías Nicieza, productor do Modelo Burela