15/07/10

PIL 2010-2011

Os contidos e o desenvolvemento do Proxecto de Innovación Lingüística do IES Perdouro para o curso 2010-2011 poden verse no arquivo que se achega: