16/09/17

MODELO BURELA DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. FIN DE ETAPA (2014-2017)

Bernardo Penabade

Burela é unha localidade duns 10.000 habitantes con case medio centenar de nacionalidades diferentes. Esa heteroxeneidade social maniféstase, obviamente, nos centros de ensino. Así, por exemplo, entre o alumnado do IES Perdouro unha porcentaxe do 20% naceu noutro país.
Tradicionalmente, as necesidades educativas destes alumnos e alumnas atendéronse con reforzos convencionais pensados para alumnado autóctono con problemas de aprendizaxe ou con problemas de conduta ou mesmo atendéronse nas aulas de Pedagoxía Terapéutica. Os resultados eran estes: o alumnado de procedencia inmigrante concentrábase nos dous primeiros cursos de ESO e na FP Básica, vía reducida notabelmente a porcentaxe en 3º e pasaba a ter presenza testemuñal en 4º, nos ciclos superiores e no bacharelato.
Neste contexto comezamos a traballar con obxectivos transformadores. Conscientes da dificultade de conseguir cambios substanciais impulsados polo claustro e o consello escolar, confiamos na forza da pedagoxía e planificamos unha intervención "desde abaixo" con media ducia de destinatarios principais: 1) o propio alumnado en risco de exclusión social; 2) as súas familias; 3) o equipo directivo do centro; 4) a Comisión Pedagóxica; 5) o conxunto do profesorado; e 6) a administración educativa.
Mes a mes e curso a curso, fomos completando e mellorando un protocolo de actuación e fomos "afinando" a metodoloxía didáctica específica para este tipo de alumnos e alumnas. Ao mesmo tempo, consolidamos un grupo de seis profesionais con compromiso decidido con esta iniciativa. Tíñamos sentado as bases dunha escola inclusiva e transformadora e os resultados positivos ían agromando.

Mais a "a intervención pedagóxica desde abaixo" fracasou: a administración eliminou os mínimos recursos con que a dotara (tres medias xornadas) e a comunidade educativa non soubo defender a conquista.

Fin dunha etapa.

O "Modelo Burela de Atención á Diversidade" explicado
en sete minutos (5:00 a 12:04)

02/09/17

A NOSA RADIO Á CARTA: SERVIZO 24 HORASDurante os meses de xullo e agosto a nosa radio á carta non deixou de dar servizo á audiencia. En anos anteriores, coa chegada do período estival o número de audicións reducíase notablemente, mais o incremento de programas e a consolidación dun público interesado na nosa oferta favoreceron que a demanda de programas chegase a diario desde os máis diversos lugares do mundo.

Durante as últimas semanas, a nosa audiencia estivo interesada en programas de cada unha das etapas desde que comezamos as emisións en xaneiro de 2012. Ademais do especial dedicado ás 200 semanas en antena ou o dedicado á Fundaçom Artábria (que é demandado con frecuencia practicamente diaria), continuou habendo demanda para as entrevistas protagonizadas por Ton Formoso (do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Carballo), pola pintora Zili Katova (realizado na terceira etapa) ou pola escritora Iria Misa e a axente de desenvolvemento Nedi Mallada.