08/08/17

MODELO BURELA DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE


IES PERDOURO resulta finalista do Premio "Acción Magistral 2017"

O proxecto de Educación en Valores "Modelo Burela de Atención á Diversidade" seleccionado como un dos finalistas galegos do Premio á Acción Maxistral 2017O Premio á Acción Maxistral, convocado pola Fundación de Axuda contra a Drogadicción (FAD), a Comisión Nacional Española de Cooperación coa UNESCO e BBVA, conta en Galiza coa colaboración da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Durante a primeira fase de avaliación do Premio que selecciona os finalistas, contouse coa participación de representantes da Xunta de Galicia, de docentes da comunidade virtual Acción Maxistral con experiencia en Educación en Valores e de representantes das institucións convocantes.
O proxecto seleccionado como finalista do Premio á Acción Maxistral 2017 pertenece á categoría B (Educación Secundaria) e foi presentado polo IES Perdouro co título "Modelo Burela de Atención á Diversidade". Esta iniciativa en funcionamento desde setembro de 2014 busca a participación de todos os axentes da comunidade educativa para conseguir unha escola inclusiva e participativa, base da convivencia normal e do desenvolvemento integral das persoas. 
No Premio á Acción Maxistral 2017 -que celebra este ano a súa XIIIª edición- participaron docentes que realizan proxectos educativos no ámbito da promoción de valores sociais en centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria e Educación Especial. En total, presentáronse 389 proxectos educativos -48 deles correspondentes a centros educativos galegos- que se implementaron durante o curso 2016-2017.
O premio conta con dúas categorías: Categoría A, de alumnos e alumnas de Ensino Infantil e Primario; e Categoría B, de alumnos e alumnas de Ensino Secundario. Os premiados de ambas as categorías recibirán 8.000 euros.

OUTROS FINALISTAS DE CENTROS EDUCATIVOS GALEGOS

Categoría A:
CEIP de Rubiáns (Vilagarcía de Arousa): O mar de Sabela.
CEIP Pena de Francia (Mos): Na busca das cores perdidas.
CEIP de Laredo (Redondela): Esencia Laredo.
CEIP Plurilingüe de Frións (Ribeira): Conectando valores con corazón.
CPI de Atios (Valdoviño): Eu vou ser... educando en igualdade.

Categoría B:
IES de Cacheiras (Teo): Imaxinando músicas.
IES Nº 1 (Ribeira): Proxecto Libertas.
IES Luís Seoane (Pontevedra): Tecidos de Paz.
IES As Barxas (Moaña - Pontevedra): Transformando realidades.

IMPLICACIÓN DUNHA COMUNIDADE AMPLA E ACTIVA


Esta intervención educativa realizada cos criterios do "Modelo Burela de Atención á Diversidade" é o resultado dunha colaboración entre tres entidades: IES Perdouro, Radio Burela e Asociación Cultural e Musical Dambara.
Álex Landim e Oscar Villarquide, integrantes da Banda Dambara.
A imaxe recolle en esencia o espírito do Modelo Burela.

A función principal do equipo docente é a de servir de soporte a un proxecto protagonizado polo alumnado. Para conseguir ese obxectivo, da inxente tarefa da dispoñibilidade e organización dos recursos humanos ocupouse nos cursos 2015-2016 e 2016-2017 a Xefa de Estudos (María José Andión). En tarefas de coordinación estivo axudada por unha profesora especialista en Integración (Fe Danoz, substituída durante unha parte do curso por Virginia Lama), pola docente de Pedagoxía Terapéutica especializada na atención a un alumno cego (Cristina Ramudo) a profesora responsabilizada do Equipo de Dinamización Lingüística (Miruca Parga) e a Vicedirectora (Karina Parga). Do plano de atención específica a alumnado con necesidades educativas básicas ocupouse a xefa do gabinete de Orientación (María Dolores R. Chas), do reforzo para a inclusión a través do xogo do Xadrez un profesor da área Matemática (Manuel Vilariño), da supervisión do funcionamiento das emisións radiofónicas un profesor de Lingua e Literatura (Bernardo Penabade) e a profesora de Música (María Dolores Otero). Ademais das colaboracións puntuais do profesorado (moi especialmente do da áreas de Plástica, Educación Física e Tecnoloxía), no presente curso tivemos o privilexio de contar coa axuda do profesor en prácticas Gabriel André, que se implicou profundamente no noso proxecto educativo durante todo o horario marcado oficialmente e durante horas e horas de colaboración altruísta que redundaron nun enorme beneficio para o noso alumnado máis necesitado de estímulo persoal e de reforzo académico.
As aulas de xadrez convertéronse nun extraordinario recurso de inclusión social. A iniciativa do profesor Manuel Vilariño foi acollida con entusiasmo por toda a comunidade educativa.

Baixo a coordinación da vicedirección do centro, a Asociación de Nais e Pais (ANPA) está totalmente implicada na nosa acción educativa, con apoio económico, bibliográfico e humano. Igualmente, mantenemos estreita colaboración coa Asociación de Tempo Libre “Chao de Castro” (con sedes en Santiago, Burela e Mindelo - Cabo Verde) e a Asociación Cultural “Os Matos”. Esporadicamente, colaboramos con otras entidades: os centros de ensino da localidade; os clubes deportivos; as asociacións culturais (como Batuco Tabanka e Rabentolas, de inmigrantes caboverdianos); e a Asociación Ambiental Vagalume. En calquera caso, as dúas colaboracións externas máis importantes son as de Lucía RivasRadio Burela, a Asociación Cultural e Musical Dambara e, moi particularmente, as de Matías Nicieza, Arantxa Trobo Funes e Albano González Cancio.
Marco Pereira acompañou a "Masa Coral Modelo Burela" no Proxecto Neo dedicado á profesora Virginia Lama.

Sen dúbida, o éxito deste novo capítulo da nosa iniciativa educativa débese ao bon facer, á implicación e responsabilidade do alumnado, dinamizado "desde dentro" por dúas persoas concretas: Marco Pereira Oliveira (do Ciclo Superior de Administración e Finanzas) e Alba Geada (do 1º curso de ESO).
Coa experiencia adquirida en cursos anteriores, Marco Pereira capitaneou o programa radiofónico Grandes Voces do Noso Mundo e aglutinou un grupo específico de traballo que contou coa colaboración do profesorado en materia de produción e coa intensa implicación de Silvera Vicente de Oliveira (do 1º curso de Bacharelato) e Edilson Sanches Tavares (alumno de 4º de ESO no IES Monte Castelo) na realización do programa.

Igualmente, a experiencia adquirida por Alba Geada no grupo de traballo "Modelo Burela" no curso 2015-2016 (cando estaba en 6º de Ensino Primario) foi determinante para a acollida e integración dunha nova promoción de axentes de dinamización educativa que se mantiveron activos de setembro a xuño. Deste xeito, a evolución experimentada por Alejandra Alonso Fernández, Sergio Alonso Mon, Noé Fernández Quelle, Cristian Gómez Mesa, Andrés Pardo Parra e Luís Pernas Maseda (todas e todos de 2º de ESO) foi moi positiva, como tamén o foi a de Noel G. Edrosa (do Ciclo Medio de Mecanizado), de Flávio Varela (de 1º de Bacharelato) e de Ivandro Soares (alumno de 4º de ESO, na sección de Persoas Adultas, no IES Monte Castelo).
Unha expedición intercultural "Modelo Burela" estivo con Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo e recibiu estímulo para alcanzar a meta das mil primaveras máis. Na mesma viaxe de estudos, coordinada pola profesora Maribel Crecente e polo profesor Antón Niñe, visitamos un castro de beiramar (Fazouro) e outro de interior (Pastoriza).
O alumnado de procedencia inmigrante e de recente incorporación visitou a exposición "Humor do País", que recollía unha antoloxía da obra gráfica de Luís Davila. A profesora Virginia Lama actuou como guía.Non menos importante é a resposta comunitaria á intervención educativa. Un exemplo desa implicación altruísta témolo na estudante de Ciencias da Comunicación Sara Gil, que se xestionou semanalmente as nosas plataformas divulgativas do programa musical Grandes Voces do Noso Mundo e que apoiou a intervención xeral sempre que foi necesaria a súa contribución. Coa comunidade cultural da comarca eo-naviega estivemos en comunicación durante varios meses, grazas ás xestións realizadas polos escritores Moisés Cima e Quique de Roxíos. Especialmente gratificante foi poñer en comunicación os estudantes de orixe caboverdiana cos referentes literarios do seu país. As xestións de Joaquim Arena, estreito colaborador do Presidente da República (Jorge Carlos Fonseca), contribuíron a que un modesto programa de radio escolar se convertese en foro de comunicación intercontinental.

Sem comentários:

Enviar um comentário