23/10/17

Xornadas sobre a Normalización Lingüística nos Concellos asturianosO "Centru de Cultura Antigu Institutu" de Xixón vai acoller entre os días 13, 14 e 15 de novembro as II Xornadas sobre a Normalización Lingüística nos Concellos asturianos, organizadas pola Oficina de Normalización Lingüística de Xixón.

Nestas xornadas vanse dar a coñecer diferentes experiencias de normalización lingüística implementadas con éxito en Aragón, Baleares, Euskadi, Galiza, Valencia, León e outros territorios. Ao mesmo tempo, analizaranse os resultados da posta en marcha de servizos de normalización lingüística nos concellos de Asturias.

Para as 5 da tarde do primeiro dos días, o luns 13, está prevista a presentación da intervención educativa Modelo Burela.

PROGRAMA COMPLETO
Luns, 13 de novembro
Sala de Conferencias (Primeiro Andar do CCAI)
10.00 horas
Entrega de materiais
10.15 horas
Presentación das Xornadas: a cargo de Ana Montserrat López Moro, Concelleira de Educación e Cultura do Concello de Xixón.
10.30 horas
La Oficina de Normalización Llingüística de Xixón: catorce años faciendo camín, pasu ente pasu, pola normalización llingüística
María Xosé Rodríguez López, Responsábel da Oficina de Normalización Lingüística de Xixón
12.00-12.30 horas
Pausa para café
12.30 horas
Una amuesa de los servicios pa la normalización de la llingua gallega: el SNL del Conceyu de Pontevedra
Unha mostra dos servizos para a normalización da lingua galega: o SNL do Concello de Pontevedra
Concepción Cochón Rodríguez, Responsábel do SNL de Pontevedra
17.00 horas
El Modelu Burela de Planificación Llingüística. Proyeutu d’anovación del IES Perdouro
O Modelo Burela de Planificación Lingüística. Proxecto de innovación del IES Perdouro
Bernardo Penabade, Responsábel do Proxecto
18.00 horas
El llionés: marxinación, desprotección ya inicitivas privadas pa la súa recuperación
Nicanor García Álvarez, Representante de l'Asociación Cultural Faceira
Martes, 14 de novembro
Sala de Conferencias (Primeiro Andar do CCAI)
10.30 horas
L’eusquera nel Conceyu de Pamplona: reiniciando
Euskara Iruñeko Udalean: berrabiarazten
Inma Errea, Xefa do Servizo de Eusquera do Concello de Pamplona
12.00-12.30 horas
Pausa
12.30 horas
Agora x l'aragonés: abriendo buelga pa normalizar la llingua más amenazada d'Europa
Agora x l'aragonés:fendo traña ta normalizar a luenga más menazata d'Europa
Francho Beltrán Audera, Xefe do Servizo de Política Lingüística de Aragón
17.00 horas
Una ventana abierta a la normalización social del asturianu
Experiencias de asociacións, entidades e colectivos de Asturias
Mércores,  15 de novembro
Sala de Conferencias (Primeiro Andar do CCAI)
10.30 horas
El Serviciu d’Asesoramientu Llingüísticu del Conceyu de Palma, ente l’asesoramientu y la dinamización
El Servei d'Assessorament Lingüísticde l’Ajuntament de Palma, entre l’assessorament i la dinamització
Miquel Vives Mascaró, Responsábel do Servizo de Asesoramento Lingüístico do Concello de Palma
12.00-12.30 horas
Pausa
12.30 horas
La Unidá de Normalización Llingüística y los conceyos, ¡Coneutaos pol valencianu!
La Unitat de Normalització Lingüística i els ajuntaments. ¡Connectats pel valencià!
Inmaculada Cerdà, Directora da Unidade de Normalización Lingüística da Diputación de Valencia
17.00 horas
Servicios de Normalización n’Asturies, 15 años trabayando pol futuru
Penélope Miranda Fernández, Representante da Asociación de Traballadores de Normalización Lingüística
18.00 horas
Mesa redonda
Penélope Miranda Fernández, Representante da Asociación de Traballadores de Normalización Lingüística de Asturias
Xabiel García Pañeda, Delegado de Coordinación e Estratexia Universitaria da Universidade de Uvieu
Fernando Padilla Palicio, Director Xeral de Planificación Lingüística e Normalización do Principado de Asturias
19.30 horas
Clausura das Xornadas
Información e matrícula:
Antes do 7 de novembro -en horario de 9.00 a 14.00 horas- na Oficina de Normalización Lingüística de Xixón (R/ Xovellanos, 21 33201 Xixón), chamando para o 985 18 13 89/14 28 ou escribindo un correo electrónico a llinguaasturiana@xixon.es

Sem comentários:

Enviar um comentário