23/10/17

ETAPA DE TRANSICIÓN (setembro de 2017 a xuño de 2018)


Superados algúns dos obstáculos que implicaban a desaparición da nosa iniciativa, durante o curso 2017-2018 manteremos activo o Modelo Burela de Atención á Diversidade. Neste período transitorio tentaremos conseguir un maior grao de implicación da dirección e da comisión pedagóxica do centro, da asociación de nais e pais (ANPA) e da inspección educativa. Sen o compromisto activo destes axentes, o Modelo Burela de Atención á Diversidade non é viábel.

Vaia o noso agradecemento para todas as persoas e institucións que, dun ou outro xeito, nos transmitiron o seu apoio, como foi o caso de Valentín García (SXPL); as deputadas e os deputados Daniel Vega (PP), Olalla Rodil (BNG), Paula Verao e Miguel Anxo Fernán Vello (En Marea).

Sem comentários:

Enviar um comentário